Takstar

Satsar gjeld frå 01.01.2021, og er for det som er tapt, øydelagt, eller grunna manglande retur. Satsane gjeld etter om lånaren er vaksen eller barn.

Fagbøker:  kr 500,- for vaksne,  kr 350,- for born
Skjønnlitteratur: kr 450,- for vaksne,  kr 350,- for born
Lydbok: kr 300,- for vaksne, kr 300,- for born
CD (musikk): kr 200,- for vaksne, kr 200,- for born
Film: kr 200,- for vaksne, kr 200,- for born
Grafikk: kr 5000. Dette gjeld når det er sjølve det grafiske bladet som er øydelagt eller skada.
Innramming: kr 1000,- Dette gjeld i høve der ramma og/eller glaset vert så skada at det treng å erstattast eller reparerast
Fjernlånte bøker: Etter våre satsar. NB! Innlånte “skulebøker” erstattast med NOK 800,-
Erstatta tapt lånekort: kr 50,- for vaksen, kr 50,- for born