Lovdata

Lovdata sitt opne innhald på nett inneheld dei rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettskrav og plikter.

Lovdata omfattar lover, føresegner, rettsavgjerder, administrative fråsegn, traktat, EØS/EU-rettskjelder og nyheitsbasar frå Stortinget med meir.

Lovdata tilbyr mykje informasjon gratis på Internett. Her vil ein mellom anna finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, ferske avgjerder frå Høgsterett, lagmannsrettane og Norsk Lovtidend avd. I og II for dei siste åra. I tillegg ligg det eit utval samandrag på norsk av avgjerder frå Menneskerettsdomstolen.

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar. Les meir om personvern

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close