Billedbokhylla

På jakt etter gamle og utslitne biletbøker? No får du skjulte bokskattar på skjerm!

Mange gamle biletbøker har vorte tilgjengeleg via internett. Nasjonalbiblioteket har starta arbeidet med å scanne norske biletbøker og gjort dei tilgjengeleg for alle med norske IP-adresser. Dette gjeld bøker fram til og med år 2000.