Aktuelt

Sommarles 2023

Plakat for Sommarles 2023 med illustrasjon av Astrid og Asbjørn, hovudpersonane i forteljinga i lesekampanjen

Endeleg er me der! Sommarles 2023, den kjekkaste leseaksjonen i verda, er i startgropa! Les meir om du kan vera med!

Skeivt kulturår 2022

Utsnitt av symbolbanner frå Skeivt år 2022. Fire teikna hender ved sida av kvarandre, på svart bakgrunn. Hendene har ulike felt med forskjellige fargar, som fungerer som ein referanse til regnbogeflagget. Dei fire hendene gestikulerer på kvar sin måte og gir ulike teikn. Design: Metric.

I år markerer vi at det er 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Skeivt kulturår løfter fram kunst, kultur og historier i samband med kjærleik som no toler openheit.