Eit par strikkepinnar med eit påbegynt strikketøy og litt blått garn. Foto

Strikking for barn/unge

Dato

Tid

Stad

Kinsarvik bibliotek

No vert det strikking att! Etter skuletid kan ein ta med strikketøy eller henta det fram frå biblioteket. opplæring til dei som ikkje kan strikka. Me startar enkelt med panneband eller skjerf, og kan gå vidare for dei som meistrer det.

Åslaug og Erika stiller med garn og strikkepinnar.