Plakat for Språkkafé, med teikning av fleire rundt ein kopp

Språkkafé i Kinsarvik

Dato

Tid

Stad

Kinsarvik bibliotek

Dette er  for deg som lærer norsk og ynskjer å prata norsk med andre. Det er òg for deg som snakkar norsk og vil bidra som frivillig. Me har språkkafé med kaffi og te annankvar måndag kl. 12.45-13-45 (i partalsveker). Språkkafé er i utgangspunktet for deltakarane på norskprogrammet til Vaksenopplæringa, men andre minoritetsspråklege er òg velkomne. Og me ynskjer så mange norsktalande som mogleg, som kan vera med som frivillige!

 

Practice speaking Norwegian in a group! We meet foreigners and Norwegians and discuss a topic over a cup of coffee or tea. We use questions and pictures as a help. Welcome to the Language Café – no matter how much or how little Norwegian you already know!

For adults.

Free enter.