Svart-kvittfoto av demonstrerande same og La elva leve ved Altavassdraget

Kva er eigentleg Alta-saken?

Dato

Tid

Stad

Odda bibliotek

Bli med Kraftmuseet bak overskriftene i Noregshistoria si mest omtalte kraftutbygging. Føredrag ved rådgjevar Guro Kvalnes ved Kraftmuseet.