Foto med parti frå Kinsarvik mot fjorden

Historisk vandring i Kinsarvik

Dato

Tid

Stad

Kinsarvik bibliotek

Biblioteket inviterer til historisk vandring i Kinsarvik med Trond Steinsland. Han er pensjonert lærar og stor formidlar av historie og lokalhistorie. Me møter på biblioteket, og tar ein tur langs banelinja opp til Huse og ned att til biblioteket. Trond vil fortelja om slektar, gardar, historiske hendingar og anna interessant som passar for unge og eldre. Kom i høveleg fottøy og kle.