Logoen til landslovjubileet 2024

Guttorm Rogdaberg og Magnus Lagabøte

Dato

Tid

Stad

Utne bibliotek

Magnus Lagabøte si landslov eller berre Landsloven, var ei lovsamling som vart vedteke under kong Magnus Lagabøte i 1274. No får du høve til å høyra vår eigen Guttorm Rogdaberg fortelja om Magnus Lagabøte og prosessen rundt Landsloven og kva den har gjort for Noreg.

NB! Arrangementet var opprinneleg sett opp 14. mars, men det måtte flyttast til 11. april.