Foto av Manuela Bjotveit med aktivitetar for born/unge på biblitoeket

Aktivitetar med Manuela

Dato

Tid

Stad

Kinsarvik bibliotek

Manuela Bjotveit kjem kvar måndag og har ulike aktivitetar for born/unge etter skuletid. Aktivitetane vil variera etter årstid og ynskje. Det kan vera alt frå høgtlesing, leksehjelp, teikning og papirarbeid, til smykkelanging, papirflykonkurranse, vaffelkos, m.m. -eller rett og slett så kan ho berre vera der som ei trygg støtte eller ei ein kan ta ein prat med. Det vert frå kl 14 til kl 15.30 frå 4 . september.