Utsnitt av symbolbanner frå Skeivt år 2022. Fire teikna hender ved sida av kvarandre, på svart bakgrunn. Hendene har ulike felt med forskjellige fargar, som fungerer som ein referanse til regnbogeflagget. Dei fire hendene gestikulerer på kvar sin måte og gir ulike teikn. Design: Metric.

Skeivt kulturår 2022

I år markerer vi at det er 50 år sidan homofili vart avkriminalisert i Noreg. Skeivt kulturår løfter fram kunst, kultur og historier i samband med kjærleik som no toler openheit.

Les mer
Ei kasse med gamle, innråma svart-kvittfoto av ulike menneske. Foto

Finn foto frå fortida

Har du tenkt på at du kan finne gamle bilete av slekt og stadar direkte frå di eiga stue? No kan du få tilgang til historiske fotosamlingar!

Les mer