Opningstider på Jondal bibliotek

Av ulike årsaker er opningstidene litt endra. Det er like mange timar, men fordelt på 3 dagar:

Måndag: kl 15-19

Tysdag: kl 12-16

Torsdag: kl 12-16

Velkomen til å nytta biblioteket! Me stiller med gode boktips, og det me ikkje har, prøver me å skaffa!