Kulturprogram for Ullensvang

No har me laga ein brosjyre med oversikt over kva du finn av tilbod på bibliotek, kino og Den kulturelle spaserstokken. Har du ikkje fått brosjyren i postkassa, finn du den på bibliotek/kino/innbyggjarservice i kommunen! Me håpar å sjå mange av dykk på arrangementa våre! Du finn meir informasjon om fleire av arrangementa under fanen Kva skjer? https://ullensvangbibliotek.no/kva-skjer/