Språkkafé i Kinsarvik

Måndag anna kvar veke (i partalsveker) kl. 12.45-13.45 har me Språkkafé på Kinsarvik bibliotek.
Har du lyst til å vera frivillig som snakkar norsk med dei, hadde me sett stor pris på om du tek kontakt (mob. 476 86 145).
Dette er eit lågterskeltilbod som krev lite av dei norsktalande. Det vert enkel prat og evt. spel, alt etter ynskje frå deltakarane.
Kaffi og te på borda!
 
Velkomen til ei triveleg og artig stund med kulturutveksling og gode samtalar!

In English: Practice speaking Norwegian in a group!

We use questions and pictures and discuss a topic over a cup of coffee or tea. Welcome to the Language Café – no matter how much or how little Norwegian you already know!

For adults.

Free of charge.