Demensvenlege bibliotek

I dag er det om lag 100 000 menneske som har demens i Noreg, og det finst om lag 400 000 nære pårørande. Enn så lenge finst det ingen kur eller behandling. Inntil forskninga finn svar, er det beste me kan gjera å møta menneske som lever med demens med openheit, forståing og som gode medmenneske. At eit samfunn er demensvenleg, vil m.a. seia at tilsette i privat og offentleg sektor, som t.d.  taxisjåførar, butikktilsette og tilsette i NAV, får kunnskap om demens og korleis dei best kan hjelpa dei som har den dødelege hjernesjukdomen. Når fleire har kunnskap om demens, vert kvardagen enklare for dei som lever med demens. Og då kan biblioteket vera til hjelp.

Når også fleire rundt dei familiane som lever med demens kan litt meir om demens, reduserer det fordommar og hindrar at folk trekk seg unna og at dei som har demens i familien vert einsame.

Kunnskap om demens = openheit og forståing

Mange stader vert Demensaksjonen markert 19. – 25. september. Den internasjonale alzheimerdagen er 21. september. Nasjonalforeningen for folkehelse sine lokallag har opne møte om demens og samlar inn til forskning og lokale demenstiltak over heile landet.

Kva er demens? Her kan du sjå ein liten teiknefilm på 3,5 minutt laga av Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Kva finst av lesestoff? Her finn du eit utval bøker om demens for barn, unge og vaksne, som me kan skaffa.