8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og vert feira og markerte verda over. Men korleis starta det?

Les historien om kvinnedagen på nettsida til store norske leksikon: https://snl.no/Kvinnedagen_-_8._mars