Ungdommens kritikerpris vert delt ut torsdag 9. mars. Prisen vert delt ut av elevar i videregåande skule, og er ein pris for skjønnlitterær samtidslitteratur. Vi får alltid gode og uventa svar når vi spør ungdom om deira meining om kritikerroste bøker, seier daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner.

Sju juryklassar i videregåande skule utgjer juryen som kårer vinnaren. Klassene vert valt ut på grunnlag av søknadar. Søknadsfrist er 15. mai kvart år. I år er 2. klasse STF ved Knarvik vidaregåande skule som representerer Hordaland

Dei nominerte i 2017 er:

  • Nina Lykke: Nei og atter nei. Oktober
  • Vigdis Hjorth: Arv og miljø. Cappelen Damm
  • Thomas Marco Blatt: Varsjøen. Kolon
  • Kjartan Hatløy: Den kvite vegen: stemningar frå Salbu. Oktober
  • Gro Dahle: Søster. Cappelen Damm
  • Terje Holtet Larsen: Angiveren. Oktober
  • Victoria Kielland: Dammyr. No Comprendo Press
  • Inghill Johansen: Bungalow. Oktober