Noregs historie

Norgeshistorie.no fortel om Noregs historie frå steinalderen til i dag.

Her finn du over 550 forskningsbaserte artiklar, skrivne av meir enn hundre historikarar, arkeologar og andre fagfolk. Nettstaden formidlar historie i eit lett forståeleg språk.

Gå vidare til nettstaden ved å klikke på logoen: