Odda Bibliotek

Bruk biblioteket – me er der for deg!

HOVUDBIBLIOTEKET

Adresse
Rådhuset i Opheimsgata 31,
5750 Odda

Telefon
53 65 42 80 / 53 65 42 88

E-post
biblioteket@odda.kommune.no

Opningstider

Frå måndag 10.sept. 2018:

Måndag: Tenestetorget ope 10.00-15.00,

Odda bibliotek ope for sjølvbetjent utlån, innlevering, avislesing og pc-lån kl. 10.00-15.00 (NB lånekort)

Tysdag: Odda bibliotek/Tenestetorg ope kl. 10.00-16.00

Onsdag: Odda bibliotek/Tenestetorg ope kl. 10.00-20.00

Torsdag: Odda bibliotek/Tenestetorg ope kl. 10.00-16.00

Fredag: Odda bibliotek/Tenestetorg ope kl. 10.00-15.00

Laurdag: Odda bibliotek/Tenestetorg ope kl. 10.00-15.00

RØLDAL FILIAL

Adresse
Røldal skule, Seimv. 1,
5760 Røldal

Telefon
53 65 48 87

E-post
roldal.bibliotek@odda.kommune.no

Opningstider
Tysdag: 17:00 – 19:30
Onsdag: 11:00 – 15:00
Torsdag: 17:00 – 19:30
Fredag: 11:00 – 15:00

NB! Frå 1. oktober 2018: STENGT

Odda bibliotek består av hovudbiblioteket i Odda rådhus, ein filial i Røldal og ein utlånsstasjon i Skare.

På biblioteket kan du låne bøker, musikk, filmar, grafikk og dataspel. Du kan og bruke internett, gjere lekser, lese aviser og tidsskrift, spele wii, sjå film, høyre på musikk og mykje meir! Vær merksam på at det kan vere endringar i opningstidene ved høgtider, og at me stenger kl. 13.00 på lørdager i juni, juli og august.

Røldal filial er eit kombinasjonsbibliotek saman med Røldal skulebibliotek. Filialen held stengt i skulen sine feriar.

På butikken i Skarsmo kan du låne og levere bøker frå utlånsstasjonen vår. For å kunne nytta denne tenesten, som er retta både mot fastbuande og hyttefolk, må du ha bibliotekkort. Nasjonalt bibliotekkort kan nyttast, men hugs at det må lastast inn i bibliotekbasen til Odda bibliotek fyrst.

Utlånsstasjonen er open når butikken er open
– for info, sjå  Joker, Skarsmo