Jondal Bibliotek

Bruk biblioteket – me er der for deg!

Jondal skule, Vik 7, 5627 Jondal

53 66 95 15

}

Opningstider

Tysdag og torsdag 14.00 – 17.30

Sommarstengt frå 9. juli t.o.m. 3. august. NB! Berre ope torsdag i veka før og etter sommarstenginga.

Jondal bibliotek ligg på Jondal skule. Ein nyttar inngangen ved vestibylen for å koma inn på biblioteket som ligg i nord-fløyen.

Biblioteket er ein av dei trivelege sosiale og kulturelle møteplassane våre. Her finn du materiell til det meste: informasjon, inspirasjon, studie, draumar, ettertanke og underhaldning -og det er heilt gratis! Folk i alle aldrar kjem for å lesa aviser og tidsskrift, gjera lekser, spela spel, sjekka e-post og surfa på internett.

På biblioteket kan du låna bøker, lydbøker, språkkurs og filmar. Det me ikkje har, prøver me å skaffa gjennom fjernlån frå andre bibliotek -utan kostnad for lånaren..

Den totale samlinga til Jondal bibliotek ligg i katalog på internett, så du kan søkja blant det me har i bokbasen Du kan òg gå til Mappa mi, ein sjølvbetjent lånaradministrasjon der du kan tinga eller forlengja låna dine.

Me har samling med lokalhistorisk litteratur. Det ligg òg i katalogen.

Me har trådlaust nett på biblioteket. I tillegg har du høve til å setja deg ned og nytta ein av publikums-pc’ane.

Med jamne mellomrom skipar me til arrangement av ulike slag for born, unge, vaksne og eldre. Det kan vera teaterframsyning, eventyrstund, bokprat, forfattarbesøk, kåseri om aktuelle tema, m.m. I tillegg har me Språkkafé i samarbeid med Jondal frivilligsentral kvar torsdag.

Biblioteka har òg tett samarbeid med barnehagen, skulen og flyktningetenesta.