Me er stolte over å kunne presentera kulturprogrammet til Odda kommune for hausten 2018. Det er mykje variert kultur å velja mellom; kino på både føremiddag- og kveldstid, konsertar, kåseri, teater, show, forfattarmøte, Litteratursymposiet og anna. Les (ved å klikka på linken under) og blink deg ut det som kan vera aktuelt for deg! Velkomen på eitt eller helst mange arrangement!

Haustprogram Odda 2018